EHBO vereniging Petrus Donders Tilburg

Reanimatie met gebruik van Automatische Externe Defibrilator.

 

Reanimatie met gebruik van Automatische Externe Defibrilator.

 

Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren.

Tijdens een cursus leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best

mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans

op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen

die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand.

U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een

AED te gebruiken.

 

Automtische Externe Defibrilator (AED)

 

Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven.

Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het

slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

 

Competentie

 

Reanimatie en gebruik AED is een onderdeel van het Diploma Eerste Hulp examen.

Heeft men alleen de opleiding AED gevolgd dan wordt deze afgesloten met een toets.

Na het behalen van deze toets ontvangt men een certificaat Bedienaar AED (HOK) of hulpverlener BLS/AED (NRR) en dit is twee jaar geldig.

Om de geldigheidsduur na twee jaar te verlengen, is het raadzaam om minimaal één herhalingsles per jaar te volgen.

 

Het Oranje Kruis volgt bij het reanimeren en gebruik AED, een onderdeel van de cursus Diploma Eerste Hulp de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). (gebruikte tekst is van de NRR)

Voor meer informatie zie Competentielessen.

 

volg ons ook op ....

© 2015 EHBO vereniging Petrus Donders algemene voorwaarden links