EHBO vereniging Petrus Donders Tilburg

NRR. (Nederlandse Reanimatie Raad)


De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA).
De eerste doelstelling van de NRR was het bereiken van overeenstemming met betrekking tot een uniform lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland.

Richtlijn reanimatie 2015 in Nederland

Met genoegen presenteert de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) de richtlijnen 2015 voor de reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de CPR Guidelines 2015 van de European Resuscitation Council (ERC) en vervangen de eerdere richtlijnen uit 2010.

Met deze vernieuwde richtlijnen wil de NRR bijdragen aan een zo goed mogelijke uitvoering van reanimatie in Nederland.
Actuele, eenduidige en heldere richtlijnen zijn de basis voor goed onderwijs en goede
reanimatie.

De Wetenschappelijke Raad van de NRR is samengesteld uit vertegenwoordigers van bij reanimatie betrokken beroepsgroepen. Daarom verwacht de NRR dat allen die betrokken zijn bij reanimatie, binnen en buiten het ziekenhuis, deze richtlijnen onderwijzen en implementeren.

De Nederlandse richtlijnen zijn nadrukkelijk niet slechts een vertaling van de ERC
richtlijnen. Ze zijn aangepast en waar nodig herschreven, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Nederlandse situatie en bij reeds bestaande protocollen van de verschillende wetenschappelijke verenigingen, en bij de al bestaande notities van de NRR zoals de richtlijn ‘Starten, niet starten en stoppen van reanimatie’ en de richtlijn overname AED-ALS (‘Van de AED (automatische externe defibrillator) naar de specialistische (ALS) zorgverlening tijdens de reanimatie van volwassenen en kinderen’).
We spreken dan ook over auteurs van de Nederlandse reanimatie richtlijnen en niet over vertalers.

volg ons ook op ....

© 2015 EHBO vereniging Petrus Donders algemene voorwaarden links