EHBO vereniging Petrus Donders Tilburg

Algemene voorwaarden hulpverlening bij evenementen.


In onze Algemene voorwaarden Hulpverlening bij evenementen staat omschreven de voorwaarden waaronder de eerstehulpverleners hun zorgtaken verrichten.
Onze eerstehulpverlening geschiedt volgens de Nederlandse Richtlijn Eerste Hulp 2016,
Het Ornaje Kruis boekje (27e druk) en de Nederlandse Richtlijn Reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad(NRR).


Voor meer informatie over onze hulpverlening zie eveneens:

© 2015 EHBO vereniging Petrus Donders algemene voorwaarden links