EHBO vereniging Petrus Donders Tilburg

Competentie Informatie.


Voorheen was het volgen van een aantal herhalingslessen voldoende om het EHBO-diploma verlengd te krijgen. Nu zijn de diverse handelingen opgenomen als zgn "competenties". hierbij hanteren wij de competenties 01 t/m 23. De competenties 01 en 02 lopen als een rode draad door de lesavonden. In twee jaren (geldigheid Diploma Eerste Hulp (DEH) of certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen(EHAK) dient men aan de competenties 01 t/m 23 "competent"te zijn. De beoordelingslijst Ëxamen Eerste Hulp en Ëerste Hulp Aan Kinderen"dienen als basis voor de hercertificatie.

Jaarlijkse herhaling van de competenties 01, 02, 05, 06 "competent"te zijn. De overige in twee jaren , 03, 04 t/m23 "competent"te zijn. Op ons lesroosterkan men de competenties per lesavond terug vinden zodat men zelf kan plannen. Ter controle krijgt men een presentiekaart waarop deze persoonlijk bijgehoeden kunnen worden.


Competenties cfm Het Oranje Kruis (27e druk)
01 Let op gevaar 13 Oververhitting
02 Zorg voor professionele hulp 14 Flauwte zonder wegraking
03 Snel op de zij draaien bij braken 15 Wonden
04 Druk op de wond bij hevig bloedverlies 16 Brandwonden
05 Reanimatie volwassene 17 Giftige stoffen op de huid of in de ogen
06 Reanimatie zuigeling 18 Kneuzing en verstuiking
07 Stabiele zijligging 19 Botbreuken en ontwrichting
08 Mogelijk wervelletsel 20 Letsel oog, neus en mond
09 Letsels/ ziekten in de ademhaling 21 Steken en beten
10 Letsels/ ziekten in de circulatie 22 Ziekteklachten
11 Letsels/ ziekten in het bewustzijn 23 Kinderziekten
12 Lichte onderkoeling  


volg ons ook op ....© 2015 EHBO vereniging Petrus Donders algemene voorwaarden links