EHBO vereniging Petrus Donders Tilburg

Wandelletsels.


Deze module is bedoeld voor eerstehulpverleners die ondersteunen bij wandelevenementen en voor wandelaars of andere geinteresseerden die meer willen weten over de specifieke wandelletsels

  

Onderwerpen.

 

Tijdens de cursus verkrijgt u kennis van de verband- en hulpmiddelen die bij het verlenen van eerste hulp bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt en wanneer en waarvoor ze worden gebruikt.

Tevens  leert u een functioneel en goed zittend verband aan te leggen. De nadruk ligt op de praktijk.

 

Onderwerpen die behandeld worden: de ontstaanswijzen van blaren, verbandmiddelen, hygiëne, eerste Hulp bij blaren, eerste Hulp bij kneuzing en verstuiking, eerste Hulp bij eenvoudige uitwendige wonden, eerste Hulp bij warmteletsels en preventie

 

Competentie

 

De instructeur toetst gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst.

Is men competent dan ontvangt u het certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel van Het Rode Kruis..

 

Om te kunnen hercertificeren is het raadzaam competentielessen te volgen.

Voor meer informatie zie Competentielessen.

 

volg ons ook op ....

© 2015 EHBO vereniging Petrus Donders algemene voorwaarden links